FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Úraz

úraz

- trauma - náhle trvalé alebo dočasné poąkodenie organizmu mechanickými, chemickými alebo biologickými vplyvmi ( L715;757).