FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Úpadok

úpadok

- pokles, rozklad, rozpad dobrého stavu, napr. úpadok kultúry. V ekonómii: trvalá neschopnosť podnikateľa plniť svoje platobné záväzky.