FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Univerzum významové praveké

univerzum významové praveké

- subuniverzum svetového významového univerza; totalita významovych útvarov, ktoré boli vygenerované v praveku.