FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Univerzum významové aristotelovo

univerzum významové Aristotelovo

- totalita Aristotelových významových útvarov subuniverzum významové univerza antiky.