FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Univerzum (filozofia)

univerzum ( filozofia)

- súbor predmetov výskumu vedeckej, vednej disciplíny ( L163;910).