FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Univerzita tretieho veku

univerzita tretieho veku

- špecifická forma vzdelávania dospelých určená vzdelávaniu gerontov; ponúka štúdium v najrôznejších odboroch humanitných, spoločenskovedných a prírodovedných ( L1039;246).