FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Univerzita - založenie

univerzita - založenie

univerzita v Bologni 1119
univerzita v Oxforde 1168
univerzita v Paríži (Sorbonna) 1206
univerzita v Cambridge 1209
univerzita v Padove 1222
univerzita v Ríme 1303
univerzita v Prahe (Karlova) 1348
univerzita v Krakove 1364
univerzita vo Viedni 1365
univerzita v Bratislave 1465
univerzita v Olomouci 1573 (znovuobnovená 1946)
univerzita v Trnave 1635
univerzita v Bratislave (Alžbetínska) 1912
univerzita v Bratislave (Komenského) 1919
univerzita v Brne 1919
univerzita v Košiciach 1959