FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Univerzálie (tomáš akvinský)

univerzálie ( Tomáš Akvinský)

- bytnosti vecí v trojakej podobe: vo veci (in re) ako quidditas (čoosť), pred vecou (ante rem) ako večne prítomná v božom rozume a po veci (post rem) ako všeobecno vyabstrahované rozumom). Tomášova pozícia v spore o univerzálie je teda umiernenorealistická.