FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Univerzálie kultúrne

univerzálie kultúrne

- kultúrne fenomény spoločné celému ľudstvu. Ako príklad kultúrnej univerzálie môže slúžiť binárna opozícia , v ktorej C. Lévi-Straus nachádza základný princíp identifikovateľný vo všetkých kultúrach a ktorý predstavuje univerzálnu mentálnu štruktúru človeka ( L572;80).