FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Univerzálie (albert veľký)

univerzálie ( Albert Veľký)

- sú trojaké: 1. v božskom rozume (čisté možnosti, ktorých uskutočnenie závisí od božskej vôle čiže universalia ante rem, 2. vo veciach (ako všeobecná podstata jednotlivych vecí čiže universalia in re a 3. ako všeobecný pojem (rozumom vyabstrahované to, čo je všeobecné v jednotlivej veci čiže universalia post rem ( L23;271).