FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Unikajúcno (jung, c. g.)

unikajúcno ( Jung, C. G.)

"Protože nevíme všechno, obsahuje prakticky každá zkušenost, každý fakt nebo každý objekt něco neznámého. Hovoŕíme-li tedy o totalitě nějaké zkušenosti, může sa slovo "totalita" vztahovat jen na vědomou část této zkušenosti. Protože nemůžeme pŕedpokládat, že naše zkušenost zahrnuje totalitu objektu, je jasné, že jeho absolutní totalita musí nutne zahrnovat čast, která nebyla poznána. Totéž platí ... o každé zkušenosti a rovněž o psýché, jejíž absolutní totalita má v každém pŕípadě podstatně větší rozsah než vědomí. Jinými slovy psýché nedělá žádnou výjimku ze všeobecného pravidla, že podstatu univerza lze zjistit jen do té míry, pokud to dovoluje náš psychický organismus." ( L1284;22).