FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Uniatstvo

uniatstvo (lat.)

- spojenie časti vychodných kresťanov s rímskokatolickou cirkvou na základe dohôd o únii (Brestská 1596, Úzhorodská 1649 a i.), ktoré predpokladalo prijatie primátu pápeža, katolickych dogiem pri zachovaní vlastnych osobitostí cirkevného života, obradov atď.