FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Únia personálna

únia personálna

- zväzok 2 al. viacerých štátov bez medzinárodnoprávnej subjektivity, ktorý spája hlava štátu. Každý členský štát si zachováva svoju suverenitu.