FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Úmysel priamy

úmysel priamy

- forma úmyselného zavinenia protiprávneho konania, keď zodpovedná osoba vedela, že svojím konaním môže porušiť, alebo ohroziť záujem chránený zákonom a chcela spôsobiť takéto porušenie alebo ohrozenie ( L715;579).