FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Umorovanie

umorovanie

- splácanie dlhu rovnakoveľkými splátkami - anuitami; úradné vyhlásenie cenného papiera alebo cennej listiny na žiadosť vlastníka za neplatné.