FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Umenie výtvarné tibetské

umenie výtvarné tibetské

- súčasť tibetského umenia ; ovplyvnené lamaizmom (kláštorná architektúra, nástenné maľby, chrámové zástavy, bronzové plastiky, obradné nádoby, kostýmy a pod.) a tradiciami severnej Indie; v 17. stor. - 19. stor. takisto vplyv Číny, strednej Ázie a iránskej oblasti ( L42;1249).

Po megalitickom a nomádskom umení rozvoj od 7. stor. vo forme lamaistického umenia pod vplyvom indického umenia, neskôr aj niektoré naturalistické prvky čínskeho umenia:

Chrámová a kláštorná architektúra (stĺpové sály, čh"rteny, kvadratické stupové stavby s kruhovou nadstavbou), stredoveké palácové stavby pevnostného charakteru (palác Potala v Lhase). Obytné domy sa rozvíjali ako pevnostné stavby vežovitého charakteru zdobené maľovaným vlysom a pestrými tkaninami na fasáde.

Maliarstvo a sochárstvo silne ovplyvnené budhizmom, rozvíjané najmä v kláštoroch (nástenné maľby, knižné maliarstvo, polychrómované skalné reliéfy, bronzové a drevené plastiky bohov, démonov, portrétne sochy svätcov).

V úžitkovom umení tradičné techniky a výzdobné prvky (výšivky, koberce, hudobné nástroje, bronzové kultové náradie) ( L715;732).