FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Umenie (taine, h.)

umenie ( Taine, H.)

- produkt predovšetkým troch rozhodujúcich faktorov: rasy (60); prostredia (60) a dejinnej chvíle (60).