FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Umenie slobodné

umenie slobodné

- ars liberalis (lat.) - všeobecnovzdelávací predmet tvoriaci súčasť základu vyššieho vzdelania pre slobodného rímskeho občana.

------------------
umenie slobodné>