FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Umenie (pytagoreizmus)

umenie ( pytagorovstvo)

- vyjadruje harmóniu (63) ( L1239;161).