FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Umenie ideoplastické

umenie ideoplastické

- tvorba vyjadrujúca idey , predstavy a city umelcovho vnútra, umenie abstraktné na rozdiel od umenia figuratívneho či fyzioplastického umenia, ktoré zobrazuje realitu vonkajšieho sveta ( L831;86).