FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Umenie (estetika klasická)

umenie ( estetika klasická)

- vyjadruje vonkajšiu skutočnosť, transformuje ju pomocou mimesis a ilúzie; určujúce pre umenie je jeho závislosť od vonkajšej reality ( L665;22).