FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Umenia praktické

umenia praktické gréc. TECHNAI PRAKTIKAI
lat. artes in agendo positae

- umenia tvoriace súčasť ľudskej praxe, napr. rétorika ako rečnícke umenie.