FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Úkon procesný

úkon procesný

- právny úkon relevantný z hµadiska prerokovania a rozhodovania o veci ( L715;582).