FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Údiv (sokrates)

údiv ( Sokrates)

- začiatok filozofie: "Nejestvuje nijaký iný začiatok filozofie, ako je údiv." ( L574;382)