FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Udalosť - druhy/príklady

udalosť - druhy/príklady

akcident

popud

príčina

udalosť historická
udalosť právna
udalosť rečového aktu
udalosť terminálová

zázrak boží