FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Účtovnictvo podvojné

účtovnictvo podvojné

- sústava podvojného účtovnictva - sústava účtovníctva, v ktorej sa účtujú úctovné jednotky zapísané v obchodnom registry. Pre túto sústavu sú charakteristické podvojné zápisy, to znamená, že hospodárska operácia sa musí zúčtovať na dvoch účtoch na opačných stranách. Účty (úcet), na ktorých sa účtuje rovnaká hospodárska operácia, sa označujú ako súvzťažne účty a zápisy o nej na opačných stranách dvoch účtov sú označované ako súvzťažné zápisy ( L965; 270).

Podvojné účtovníctvo sa objavuje koncom 14. storočia v mestách severného Talianska , pravdepodobne najprv v Janove, potom sa rozvíja najmä v Benátkach (odtiál dokonca názov vedenia kníh 'benátskym spôsobom'). Z Talianska sa rozširuje do všetkých veľkých obchodných stredísk západnej Európy, v prvom rade do Holandska.

Prvý sústavný výklad podvojného účtovnictva podal Luca Paccioli v knihe vydanej v Benátkach r. 1494 pod nazvom Summa di arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita ( L982;152).