FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Účinok odvolania devolutívny

účinok odvolania devolutívny

- prechod oprávnenia prerokova» odvolanie a pokračova» v prerokúvaní veci z orgánu v prvom stupni na orgán v druhom stupni ( L715;153).