FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Účastinár

účastinár

- vlastník alebo držiteľ účastiny alebo úcastín