FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Typ štýlový

typ štýlový

- súbor štýlových noriem platných v danej štýlovej oblasti. Existuje štýlový typ hovorový, publicistický, umelecký, odborný a iné typy patriace do čiastkových oblastí (administratívny, rečnícky ai.) ( L1095;53).

--------------
typ štýlový>