FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tulpa

tulpa (tib.)

- magická podoba, fantóm, vytváraný vtisnutím jasnej predstavy do vizuálneho priestoru. Priestor sám zabezpečuje dozretie tulpu do tej miery, že ho možno vidieť a považovať za skutočnú byotsť ( L396;429).