FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Trubeckoj, n. s.

Trubeckoj, Nikolaj Sergejevič (1890 - 1938)

- ruský jazykovedec, tvorca fonologickej teórie, jeden z hlavných predstaviteľov štrukturalizmu. Venoval sa všeobecnej jazykovede a staroslovienskej gramatike.