FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Trón

trón (gr.)

- slávnostné kreslo panovníka reprezentujúce jeho moc; vladársky prestol; panovnícka moc, vláda, vladárstvo ( L163;899).