FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Triáda

triáda (lat.)

- trojitosť, trojstupňovitosť vývinu: napr. podľa Hegela prechádza každý vývinový proces troma stupňami: tézou, antitézou a syntézou.