FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Trh práce

trh práce

- osobitný druh trhu, kde sa stretáva dopyt po práci a ponuka práce a na základe toho sa stanovuje cena prace, t. j. mzda ( L946;11).