FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Transkódovanie

transkódovanie

- prechod od zložitej myšlienkovej sústavy k jednoduchému gestu, alebo prjímanie gesta citovo. V znakových procesoch práve prostredníctvom transkódovania nezmyselná komunikácia nadobúda význam ( L1302;41 an.).