FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tradukcia

tradukcia

- druh sprostredkovaného úsudku, v ktorom premisy i záver sú súdmi s rovnakým stupňom všeobecnosti. Traduktívnym úsudkom je analógia.

Podľa charakteru premís rozoznávame tri typy tradukcie:

- vyvodenie jednotlivého z jednotlivého;
- vyvodenie čiastočného z čiastočného;
- vyvovedenie všeobecného zo všeobecného

( L53;523).