FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tradicionalizmus

tradicionalizmus

- preceňovanie tradicie, tradovaného (vo vede, umení, viere, zvykoch a obyčajoch); tkvie v základe každého konzervatívneho myslenia ( L154;731).