FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Topoµský, m.

Topoµský, Michal (1906 - )

- slovenský filozof, zaoberal sa problémami gnozeológie a prírodných vied.