FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Toland, j.

Toland, John (1670 - 1722)

- anglický filozof, predstaviteľ deizmu a neskôr ateizmu: popiral nesmrteľnosť duše, posmrtnú odplatu, stvorenie sveta, dokazoval prirodzený pôvod svätých kníh.