FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tik

tik

- opakujúce sa drobné mimovoľné pohybové prejavy, napríklad žmurkanie, nepravidelné šklbanie svalstvom tváre (obočím, kútikmi úst) alebo končatinami ako výraz chrobného pohybového návyku. Tik má somatogénnu alebo psychogénnu povahu ( L326;431 L571;212).