FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tetika

tetika (gr.)

- súhrn téz alebo tvrdení.