FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tetický

tetický (gr.)

- určujúci; fromulovaný ako téza; v logike: kladný, tvrdiaci; v lingvistike: konštatujúci dačo nerozložiteľné.