FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tešedík, s.

Tešedík, Samuel (20. 4. 1742 Alberti (dn. Albertisza) Maďarsko - 27. 12. 1820 Szarvas (Maďarsko)

- slovenský evanjelický kňaz, pedagóg. Svojou pedagogickou a ľudovychovnou činnosťou na dväzoval na Komenského a nemeckych filantropistov. V ich intenciách rozvíjal novátorskú výchovno-vzdelávaciu činnosť v duchu požiadaviek jozefínskeho osvietenstva.