FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Termodynamika

termodynamika

- odbor fyziky, ktorý sa zaoberá všeobecnými vlastnosťami a zákonitosťami makroskopických sústav bez zreteľa na ich mikroštruktúru, pričom si všíma najmä vlastnosti a deje súvisiace s tepelnou výmenou alebo so zmenou teploty. Zakladateľom termodynamiky je S. Carnot ( L321;97 L715;113).

----------------
termodynamika>