FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Termín základný

termín základný = termín primitívny = termín nedefinovaný

- je termín, ktorý vystupuje v axiómach alebo postulátoch a v danom jazyku sa nedefinuje ( L184;88).