FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Termín vyšší

termín vyšší

- predikát záveru obsiahnutý vo vyššej premise kategorického sylogizmu.