FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Termín nižší

termín nižší

- subjekt záveru v kategorickom sylogizme.