FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Termín "hylozoizmus"

termín " hylozoizmus"

- bol po prvý raz zavedený v 17. stor.