FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Terciári

terciári (lat.)

- členovia tretích rádov pri niektorých katolíckych reholiach, laici na rozdiel od rehoľníkov (1. rád) a rehoľníčok (2. rád); nezložili rádové sľuby, nežijú v kláštore ( L715;727).