FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória štátoprávna

teória štátoprávna

- zovšeobecňujúca súčasť vied skúmajúcich špeciálne ako svoj predmet štát a právo. Skúma základné, všeobecné črty štátu a práva ako celku a zákonitosti ich vývoja. Zovšeobecňuje poznatky odvetvových právnych disciplín. Jedným z najdôležitejších pojmov štátoprávnej teórie je pojem konštitucionalizmu.

---------------------
teória štátoprávna>